بروز معایب احتمالی هنگام بافت فرش

در حین بافت فرش گاها عیوب و اشکالاتی پیش می آید که برخی از آنها در حین بافت قابل پیشگیری است. اما در صورت عدم آگاهی و بروز این اشکالات در بافت فرش می توان برخی از آنها را پس از بافت در کارگاه ها و توسط افراد ماهر برطرف نمود اما برخی عیوب قابل رفع نیست ویا در صورت رفع مدتی پس از استفاده از فرش و پاخوردن دوباره ظاهر می شوند. برای آگاهی از این عیوب در دوقسمت به آنها می پردازیم.

عیوبی که ممکن است در حین بافت فرش پیش بیاید و راههای پیشگیری آن به شرح زیر است. عیوبی که ممکن است در حین بافت فرش پیش بیاید و راههای پیشگیری آن به شرح زیر بیان می شود.

 غلط بافی, خلوت‌بافی: در بعضی از موارد بافندگان دقت کافی و لازم را در نقشه خوانی و ریشه‌زنی را ندارند و ریشه‌ها را اشتباه می‌زنند و حتی برای سهولت کار در بعضی از موارد سایه‌ها و بندها را حذف می‌نمایند که نهایتاً باعث می‌شود گلها نامتقارن و کوچک و بزرگ بشوند و خلوتی در قسمتهایی از فرش ایجادگردد. علت بوجود  آمدن این عیب می تواند استفاده از بافندگان غیراستاد و حتی کودکان در بافت فرش باشد.

لازم است درصورت مشاهده این عیب موارد را به صورت جدی تذکر داده و راهنمائیهای لازم ارائه گردد.

کجی, سره: بیرون‌زدگی یا تو رفتگی در قسمتی از فرش را می‌گویند و یکی از عیوبی است که در تعدادی از فرشهای تولیدی شرکت مشاهده می‌گردد بروز این عیب ناشی از :

۱-‌ معیوب بودن دستگاه قالیبافی لازم است قبل از نصب چله از دستگاه قالیبافی بازدید و پس از اطمینان از سالم بودن دستگاه اقدام به چله دوانی و نصب چله شود.

۲- عدم دقت در حین بافت بخصوص در هنگام بافت کناره پیچ که به طرف داخل چله یا بیرون از فرش کشیده می‌شود، باعث کجی فرش می‌گردد. لازم است در انجام این کار دقت لازم مبذول گردد.

۳- عدم دقت لازم در چله کشی و نصب چله به صورتی که دو طرف چله در کنار فرش شل‌تر و وسط چله سفت‌تر باشد باعث ایجاد کجی می‌گردد لازم است به چله‌کشان تذکر داده شود تا چله‌ها به صورت یکنواخت در سردار و زیر دار پخش گردد.

۴- ناصاف بودن محلی که دستگاه قالیبافی قراردارد نیز احتمال ایجاد کجی را

 در فرش افزایش می‌دهد. قبل از نصب چله به دستگاه از هموار و صاف بودن محل نصب دستگاه اطمینان حاصل گردد.

۵- تراز نبودن دم کار و ناصاف بودن ابتدای بافت باعث ایجاد کجی در حاشیه پایین و در صورت عدم اصلاح درحین بافت این کجی تا حاشیه بالا نیز ادامه پیدا می‌کند و نهایتاً باعث ایجاد کجی در حاشیه پایین و بالای فرش می‌گردد. لازم است پس از نصب چله به دستگاه و قبل از شروع بافت کنترل گردد تا ابتدای چله تراز و صاف باشد.

۶- عدم هماهنگی در شانه زدن در طول فرش باعث ایجاد کجی و سره در حاشیه پایین و بالای فرش می‌شود اگر دو بافنده در دو قسمت مجزای فرش کارکنند و یکی شانه کمتری بزند و دیگری شانه بیشتری بزند باعث بالازدگی و پایین زدگی فرش در یک قسمت می‌گردد لازم است تمام قسمتهای فرش به میزان یکنواخت شانه بخورد و حتی‌الامکان فرش به صورت یکدست باشد.

کجی و سره که در تعدادی از فرشها مشاهده می‌گردد در خیلی از موارد غیرقابل اصلاح می‌باشد و حتی در مواردی نیز که برای رفع عیب فرشهای کج و سره دار به کارگاههای سرراستی منتقل و عملیات میخ‌کوبی انجام می‌گیرد ولی اکثراً پس از شور و یا به مرور زمان به حالت اول برمی‌گردد لذا بهترین راه جلوگیری از بروز این عیب، در حین بافت می‌باشد.

 

دراز و باریک شدن فرش و عدم تناسب در اندازه

یکی از عیوبی می‌باشد که به علل زیر در بعضی از فرشها بوجود می‌آید:

۱-‌‌استفاده از مواد اولیه غیر استاندارد در بافت باعث بالاتر شدن فرش می‌‌گردد. مثلاً اگر برای بافت فرش ۳۵ رجی از پود ضخیم ۱۸ لا و پود نازک ۵ لا و چله ۱۵ لا و خامه رنگین متریک ۵ استفاده گردد هرمقدار هم که بافنده فرش را شانه بزند قطعاً فرش بلند می‌شود. لازم است دقت داشته باشید که مواد اولیه متناسب با رجشمار فرش باشد.

۲- شانه نزدن بافنده به مقدار نیاز باعث می‌گردد فرش بلند شود. لازم است به طور مرتب رجشمار فرش در حال بافت را کنترل نمایید.

۳- نصب چله به صورت نامنظم و شل بودن نخ چله‌های فرش باعث می‌شود که فرش در حین بافت بلند شود. باید بطور منظم و مرتب چله‌ها را کنترل نمایید و در هرمرحله از سفت بودن چله‌ها و تناسب لازم اطمینان حاصل نمایید.

۴- کم گرفتن عرض فرش در چله دوانی و نصب چله نیز یکی از عواملی است که می‌تواند در دراز و باریک شدن فرش موثر باشد. لازم است عرض چله حتی چندسانتیمتر بیشتر از استاندارد در نظر گرفته شود. مثلاً اگر قرار است فرش در اندازه ۳ × ۲ به دستگاه نصب شود لازم است عرض فرش در هنگام چله دوانی و نصب چله ۰۵/۳ × ۰۵/۲ در نظر گرفته شود تا پس از مراحل بافت و تکمیل در حد استاندارد مورد نظر باشد زیرا فرش پس از تمام شدن و جدا کردن فرش از دستگاه و انجام مراحل تکمیلی چند سانتیمتر از طول و عرض کم می‌شود.

دو رنگی: شامل دو رنگی در متن و حاشیه فرش و یا رگه دار بودن قسمتهای مختلف فرش می‌باشد. معمولاً پس از اتمام فرش در صورت وجود دو رنگی اقدام به ترمیم آن می‌گردد که احتمال دارد در ظاهر مشخص نگردد ولی به مرور زمان و یا پس از شور دو رنگی مشخص گردد. عدم تهیه خامه موردنیاز در شروع کار و عدم دقت در خریداری کلافهای یک رنگ عمده‌ترین دلیل این عیب می‌باشد.

راه های مختلفی وجود دارد تا بتوان این دورنگی را در فرش محو کرد یا به شکلی از جلوه آن کاست:

ـ‌‌ باید پس از اطمینان ازعدم دو رنگی در کلافها مواد را از شعب شرکت تحویل بگیرید و در صورت مشاهد دو رنگی در کلافها آنها را به شعبه مربوطه ارجاع نماید. اگر این مورد رعایت نگردیده باشد و بعلت عدم دقت انبارداران خامه دو رنگ تحویل شده باشد از بافت خودداری‌نمایید و موارد را به بازرسین فنی شعب شرکت اطلاع دهید.

کوبیدگی یا بالازدگی در قسمتی از فرش

‌در بعضی از موارد قسمتی از فرش نسبت به سایر قسمتها کوبیده می‌شود و یا بالعکس بلندمی‌شود که نهایتاً باعث نامتقارن شدن گلها و به هم ریختگی نقشه در همان قسمت فرش می‌گردد. بروز این عیب به علل زیر ایجاد می‌گردد ضمناً این عیب قابل اصلاح نمی‌باشد:

۱-‌ ممکن است بافنده در حین بافت متوجه شود که فرش بلند و یا کوتاه شده لذا اقدام به استفاده از پود نازکتر و یا کلفتر و یا شانه‌زدن بیشتر و یا کمتر از آن قسمت به بعد می‌نماید که نهایتاً باعث کوبیدگی و یا بالازدگی و به هم ریختگی نقشه می‌گردد برای رفع و جلوگیری از ایجاد این عیب لازم است پس از نصب چله بازرس فنی هر ۱۰ یا ۲۰ سانتیمتر را روی چله و نقشه علامت‌گذار (نشان‌گذاری) نماید و به بافنده نیز تفهیم گردد.

۲- ممکن است بر اثر اشتباه و بی‌دقتی بافنده و یا تحویل اشتباه و غیراستاندارد توسط انباردار در قسمتی از فرش از پود نازکتر و یا کلفتر استفاده گردد که نهایتاً باعث کوبیدگی و یا بالازدگی فرش می‌شود. در صورت نظارت و بازرسی دقیق و به موقع و دقت کافی و لازم بافنده و انبارداران امکان جلوگیری از بروز این عیب وجود دارد لازم است بازرسین فنی حتی در مواردی که متوجه میشوند ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر فرش کوبیدگی و یا بالازدگی دارد اگر در ابتدای فرش می‌باشد مجدداً شروع به بافت بشود و اگر در میان فرش می‌باشد ریشه کشیده شود و مجدداً اقدام به بافت بشود تا این نقیصه رفع گردد.

 سجاده, سجاده نماز, سجاده نماز مسجد, فرش سجاده ای, فرش محرابی, فرش نماز, فرش نمازخانه

اطلاعات تماس

تلفن :  03154750320

        03154750321

تلفن همراه : مهدوی فر(مدیریت) 09131631223

                           (فروش)  09103851223

فکس: 03154750321

ایمیل : taksetare.carpet@gmail.com

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین مقالات، کوپن تخفیف و فروش های ویژه در خبرنامه ما عضو شوید آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

ما را تایید می کنند

 

logo-samandehi

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد فروشگاه فرش قالیکده محفوظ می باشد.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account